[personal profile] chytach
Росія окупує чужі території. Фактично встановила військову диктатуру на Кавказі. Парламентаризм розтоптаний. Країна приватизована групою пройдисвітів в штатському. Вільні медіа знищені. Права людини порушуються у всіх сенсах - від свободи особистого життя до свободи совісті. Морок!
Але тисячі людей виходять на вулиці, щоб обуритися занадто розкішними особняками прем'єр-міністра, який і без зареєстрованої власності має всю Росію.
Прогулянка проти корупції!

Білоруську державу перетворено в колонію сусідньої країни. Історична пам'ять вигнана з підручників, рідна мова маргіналізована, парламентаризм розтоптаний, вільні медіа ведуть мовлення з Варшави, навіть власний прапор заборонений. Країна приватизована пройдисвітом. Але протестний рух стає по-справжньому масовим тільки після спроби влади запустити руку в кишеню незареєстрованих і безробітних.
Марш недармоїдів!

Українські території окуповані ворогом, війна триває вже третій рік. Гинуть люди, втрачаються шанси для залучення інвестицій і реального економічного розвитку. У країни немає ні військової могутності, ні міжнародної підтримки для звільнення захоплених земель. Проти неї оголошена диверсійна і інформаційна війна. Ворогів окупанта вбивають прямо в центрі Києва. З центру столиці віщають пов'язані з ворогом телеканали, стараються сайти і радіостанції.
Але населення з завмиранням серця стежить за затриманням чергового чиновника і квартирним питанням антикорупційних активістів.
Антикорупційний форум!

Віталій Портников. оригінал
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

chytach

September 2017

M T W T F S S
     123
456 78910
111213141516 17
18 192021222324
252627282930 

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 24 Sep 2017 08:42
Powered by Dreamwidth Studios