[personal profile] chytach
Кацап сидить вдома і дрочить. У кімнаті смердить шкарпетками, зіцвилими макаронами і зовсім вже протухлою спермою. Дроч не вставляє. Чомусь настирливо лізуть думки про пляшку з під шампанського у власному анусі і ніяк не хочуть йти геть. Настає містер млявий, вечір безнадійно зіпсовано.
Але ж ні! Кацап кидається до кватирки, висовується з неї і починає несамовито верещати: "Хохлы — не люди! Сценарий распада Украины! Сала Украине! СУГС!". Йому відповідає тільки відлуння поміж засцяних Обамою хрущовок... Він з надією продовжує: "Кому вы, наxуй, нужны в Европе… Перекроем газ… Ну где вы, каклы? Сейчас сниму хохлушку за 500 рублей!" - Він затинається, 500 рублів у нього немає, останні віддав вчора сусідові Расулу, і містер млявий все ще містер млявий, настрій остаточно зіпсовано. Кацап готовий зачинити кватирку, але тут чує здалеку: "Недогосударство! Крымнаш! Путинвведивойска!". Радісне почуття пронизує кацапа, він репетує ще голосніше: "Фашисты! Кастрюлеголовые скакуны! Жидобандеровцы! Пиндоские подстилки!". У відповідь - далеке: "Майдауны, каклы, каратели, бандерлоги. Русский Дамбас! Новороссия!". Так вони перегукуються протягом деякого часу, під шум граючого десь Круга і поліцейських сирен, аж поки Расул не висовується з вікна поруч і не наказує стулити пельку. Єбальнік у кацапа все ще в синяках і вухо ниє, і він змушений підкоритися. Але настрій помітно покращився, умиротворений, кацап йде спати, сон його міцний, і уві сні він гвалтує Расула, чомусь одягненого у вишиванку і з оселедцем. Кацап посміхається у сні щасливою усмішкою, і слина його тече по подушці...

с) - вишпортано із закапелків мережевих нетрів.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

chytach

September 2017

M T W T F S S
     123
456 78910
111213141516 17
18 192021222324
252627282930 

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 24 Sep 2017 08:43
Powered by Dreamwidth Studios